REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MED-ANEST

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Instytut Szkoleniowy MED ANEST prowadzi sprzedaż detaliczną kursów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Firma Szkoleniowo Usługowa MED ANEST z siedzibą w Chodzieży na ul ks. K. Józefiaka 4 , NIP: 764-237-98-26, tel 608 328 333, adres email: biuro@med-anest.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, bądź stronie internetowej Instytutu www.med-anest.eu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający na stronie partnera obsługującego płatność online

5. Z chwilą zamówienia jeśli płatność nie została dokonana poprzez system płatności natychmiastowej wystawiany jest dokument Proforma.

6. W przypadku nieopłacenia kursu w przeciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek są wliczone w cenę kursu

3. Warunkiem wysłania zaświadczenia/certyfikatu jest opłacenie kursu, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu on-line

4. Zwrot wpłaconych pieniędzy można uzyskać tylko przed otrzymaniem dostępu do materiałów szkoleniowych. Prosimy o zdecydowanie przy udziału w kursie. Po otrzymaniu dostępu do kursu i autorskich materiałów szkoleniowych reklamacje nie będą uwzględniane, niemożliwy będzie również zwrot poniesionych przez kupującego kosztów.

§4

Certyfikaty/zaświadczenie

1. Po ukończeniu kursu zaświadczenia/certyfikaty są generowane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych podczas składania zamówienia. Gotowe do wydruku/pobrania przez Klienta dostępne są w zakładce Certyfikaty na stronie Moje Konto.

§5

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§6

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Specyfikacja techniczna

Do obsługi Platformy nie jest wymagane specjalne oprogramowanie, prócz standardowego dostępnego w każdym systemie operacyjnym na komputerach typu PC, laptop, notebook, tablet, smartfon.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Klient wysyłając zamówienie akceptuje Regulamin